Wapenskild

Wapenskild

Uiteensetting en simboliese betekenis van die wapenskild van
Die Kongregasie van Die Oratorium van St. Filip Neri in Oudtshoorn

Die heraldiese afbeelding oftewel die wapenskild van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri – Oudtshoorn is met die publikasie van Staatskennisgewing 976 in die Staatskoerant 26663 van 20 Augustus 2004, amptelik deur die Buro vir Heraldiek geregistreer en erken. Ooreenkomstig die Heraldiesewet van 1962, geniet die wapenskild en die leuse van die Kongregasie nou regsbeskerming en het die Kongregasie ook nou die reg om ‘n amptelike Oratoriaanse vlag te produseer en te laat wapper.

DIE DRIE VOLSTRUISVERE verwys hoofsaaklik na die Bisdom, Distrik en Dorp Oudtshoorn. Hulle het egter ook Bybelse en geestelike betekenis omdat hulle ons aan die feit herinner dat God oor al sy skepsels waak, die diere van die veld, voëls in die lug en visse in die see – nie net die mens nie – en hulle versorg. In Job 39:16-17 lees ons: “Die vlerke van die volstruis klap vrolik net soos dié van die ooievaar en die valk, maar sy lê haar eiers op die grond en broei hulle uit op die sand.” Hulle verwys ook na die drie persone van die Heilige Drie-eenheid: die ewige Liefdeseenheid en die Bron van alle lewe.

DIE DRIE AGTPUNTIGE STERRE, in perfekte balans bo en weerskante van die brandende hart geplaas, is simbole van geregtigheid en bedoel om uitdrukking te verleen aan die mens wat in nederigheid die wil van die Here in sy lewe volbring en sodoende regverdig d.w.s. heilig en aanneemlik in God se aanskyn word.

DIE PROTEAS, nasionale blom van Suid-Afrika, dui op die lewenskrag van hierdie unieke Suid-Afrikaanse gemeenskap en die potensiaal wat tot blom gebring kan word, m.a.w. ontgin moet word.

DIE BRANDENDE HART in die middel van die asuur skild verteenwoordig die bron en oorsprong van die geestelikheid van St. Filip Neri, die apostel van vreugde en naasteliefde, wat as ‘n spesiale genadegawe van God onophoudelik die aanwesigheid van die Heilige Gees in sy hart ervaar en beleef het.

DIE LEUSE van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri, wat onder die wapenskild verskyn, lui “GOD IS ONS ERNS”. Hierdie leuse is doelbewustelik ontleen aan ‘n vroeë slagspreuk vir die erkenning van die Afrikaanse Taal. Hierdie selfde taal word nou ingespan om die oudste Christelike tradisie deel te maak van die Afrikaanse leefwêreld.

Advertisements