St. Niklaas van Flüe Katolieke Kerk ● Bridgton en Koningin van Vrede Katolieke Kerk ● Bongolethu – Oudtshoorn

Past Bridgton2
St. Niklaas van Flüe Katolieke Kerk

Hierdie is ‘n dubbelparogie met nog ‘n kerk in Eerstelaan, Bhongolethu, wat Koningin van Vrede heet. Dié parogie vorm die grootste Katolieke gemeente in Oudtshoorn met ongeveer 2500 gedoopte lidmate. St. Niklaas van Flüe parogie het sy ontstaan te wyte aan die gedwonge verskuiwings van die vyftiger en sestigerjare van die 20ste eeu toe die mense van Noordeinde na die nuwe woonbuurt Bridgton (weg van die blank verklaarde dorpsgebied) verskuif is.

Past Bongolethu
Koningin van Vrede Katolieke Kerk

Die ou Sacred Heart Sending en skool in Noordeinde is gesluit en ‘n nuwe kerk is gebou en later ook ‘n nuwe skoolgebou langs die kerk. Sacred Heart Skool het op die 23ste Julie, 2003, sy 80ste bestaansjaar gevier. Alhoewel die skool vandag binne die kategorie val van ‘n staatskool wat op kerkperseel bedryf word, is die Katolieke etos van die skool kragtens ‘n ooreenkoms met die bisdom nog van krag. Langs die Sacred Heart Skool staan die geboue van die Sacred Heart Kleuterskool.

Heilige Mis Tye:
Dinsdag: 7:45 of 7:15 (gedurende skool kwartale en volgens winter en somer skooltye)
Woensdag: 18:00 (Koningin van Vrede)
Donderdag: 18:00 (St. Niklaas)
Sondae: 9:00 (St. Niklaas)
Sondae: 10:30 (Koningin van Vrede)

Kontak besonderhede:
Parogiepriester: Eerw. Vr. Leon Daniel Mostert C.O.
Tel: +27 44 2039605
Hulppriester: Eerw. Vr. Wim Jean Jules Sabo C.O.
Tel: +27 44 2039618
Posadres: Posbus 407, 6620 Oudtshoorn

Advertisements