St. Elisabet van Hongarye Katolieke Kerk – Die Langkloof

Gestig 1971

Hierdie kerk (±120km vanaf Oudtshoorn) bedien die Katolieke gemeenskappe van Avontuur, Uniondale, Haarlem, Ongelegen, Waboomskraal en De Vlug. Vanweë die afstand van Oudtshoorn, maar ook die afstand wat die parogiane self van die kerk af woon, word die Heilige Mis op Sondae en Hoogfeeste in die parogie gevier.

Die gemiddelde parogiaan woon 20 kilometer ver en as gevolg van die sosio-ekonomiese boeie moet die oorgrote meerderheid van die Godsvolk dus gehaal word om die Heilige Mis te kan bywoon. Die parogie is in wyke verdeel: Wyk 1 – Avontuur, Uniondale en De Vlugt; Wyk 2 – Haarlem, Wyk 3 – Ongelegen en Wyk 4 – Waboomskraal.

Heilige Mis Tye: Dit is altyd raadsaam om eers te bel om tye te bevestig.

Kontak besonderhede
Priester-in-beheer: Eerw. Vr. Dennis C. Ongansie C.O.
Tel: +27 44 2039610
Posadres: Posbus 407, 6620 Oudtshoorn

Advertisements