Die Oratorium Kapel, Gebedsplekke en die leke Oratorium

Ons Kapel

Aan die westelike punt van die voormalige fabriek wat as Oratorium huis ingerig is, vind ‘n mens ons kapel. Die kapel vorm uiteraard die hart van ons gemeenskapslewe en dit is hier waar ons daagliks byeenkom om die Goddelike koorgebed oftewel die Liturgiese Gebedsure te bid (die enigste plek ter wêreld waar dié tradisionele Katolieke Gebedsure gemeenskaplik in Afrikaans gebid word). Die Heilige Mis word ook hier gevier en weekliks word die Allerheiligste Sakrament gedurende ons Heilige Uur uitgestal en op waardige wyse aanbid. Ons is bevoorreg om ‘n pragtige ou gekerfde hout altaar met ‘n lang geskiedenis te besit. Dié altaar het in die eerste sendingkerkie in Rosemoor, George gestaan wat in 1929 opgerig is. Later toe Rosemoor se nuwe kerk gebou is, is dit aan die kerk in Pacaltsdorp gegee waar dit in gebruik was totdat die nuwe kerk daar ingewy is. Vyf jaar gelede het ons dié altaar bekom en dit noukeurig laat restoureer.

Die Leke Oratorium

Elke Kongregasie van die Oratorium beskik oor ‘n Leke of Groot Oratorium. Dit bestaan uit mense wat die spiritualiteit van die heilige Filip Neri en sy Oratorium hul eie gemaak het. Die Leke Oratorium kom gereeld byeen om geloofsake en die Heilige Skrif te bestudeer en op dié wyse hul eie geloofslewe te versterk en te verdiep. Dié byeenkomste is heel informeel en baie interessant en gaan terug na die byeenkomste waaruit die latere Kongregasie van die Oratorium in die Rome van die 16de eeu gegroei het.

Advertisements