Roep God jou moontlik tot ‘n lewe van liefde en diens?

Die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri in Oudtshoorn het 'n unieke apostolaat te wete die bediening van die Afrikaanssprekende Katoliek. Ten einde aan hierdie "roeping in 'n roeping" uiting te kan gee, is dit dis logies dat enige lid van die Kongregasie ter plaatse Afrikaans vlot moet besig. Daarom oorweeg ons nie …

Advertisements

St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum

In antwoord op St. Luigi se woorde, ‘... versorg die jeug wat die Here aan julle toevertrou het en beskou hulle as die appel van sy oog’, wil ons diegene wat as gevolg van hul situasie nie oor ‘n stem van hul eie beskik nie en hulle wat in onreg moet oorleef, laat weet dat hulle hier by ons ‘n plek het waar hulle gehoor, beskerm en gehelp sal word.

Die Oratorium Uitgewery

Dié publikasies is gebasseer op die Heilige Skrif, die dokumente van die Tweede Vatikaanse Konsilie en die Universele Kategismus van die Katolieke Kerk. Die boeke en boekies bevat getroue Katolieke leerstelings; spreek lewenskwessies en -waarhede aan wat op die daaglikse lewe van toepassing en van belang is.