16 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Diegene onder eed wat werklik vooruit wil gaan in die weë van God, moet hulself onvoorwaardelik en met betrekking tot alles in die hande van hul owerstes plaas; en diegene wat nie onder 'n eed lewe nie, moet hulself uit vrye wil aan 'n geleerde en omsigtige biegvader onderwerp, wat hulle gehoorsaam as iemand deur …

Advertisements

6 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Hy wat om enigiets anders as Christus wens, het geen benul waarvoor hy wens nie; hy wat om enigiets anders as Christus vra, het geen benul waarvoor hy vra nie; hy wat werk, maar nie om Christus ontwil nie, weet nie wat hy doen nie.  St. Filip Neri