31 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Om een passie, hoe klein ook al te bestry, is tot groter nut vir die geestelike lewe as baie mortifikasies, vaste en dissiplines.  St. Filip Neri

Advertisements

30 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Die mens wat 'n gewone lewe met gehoorsaamheid leef, is meer prysenswaardig as die mens wat groot boete deur sy eie wil doen.  St. Filip Neri

27 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Dit is nie voldoende om bewus te wees dat God die goeie waarna ons streef wil hê nie, maar ook dat Hy dit juis deur ons wil hê; dat Hy ons gebruik; ons manier van benadering, ons tyd - en al hoe ons dit gewaar is deur gehoorsaamheid.  St. Filip Neri

18 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Die keuse van 'n geskikte biegvader moet deur gebed en bepeinsing voorafgegaan word, maar sodra daar op 'n persoon besluit is moet daar nie weer van besluit verander word nie, tensy die redes baie ernstig is - die biegteling moet ook volle vertroue in sy biegvader stel.  St. Filip Neri