1 Januarie – Maria, Moeder van God

Die oorsprong van hierdie plegtigheid gaan terug na die vyfde eeu toe dit op die Sondag voor Kersfees geval het. Selfs voordat pous Sergius vier Maria-feeste (die Geboorte van Maria, die Aankondiging, die Reiniging en die Hemelopneming) in die sewende eeu ingevoer het, was die oktaafdag van Kersfees (d.w.s. die agste dag ná Kersfees) aan die Moederskap van Maria gewy.

Advertisements

7 Oktober – Onse Liewe Vrou van die Rosekrans

Die liturgiese viering van hierdie dag vestig ons aandag op die oorweging van die geheimenisse van Christus, waarin die Maagd Maria ons voorgegaan het deur haar unieke verbondenheid met Onse Heiland se Menswording, asook sy Lyding en Sterwe en sy Glorievolle Verrysing vanuit die dood

2 Oktober – Beskermengele

Die vroegste verwysing na ʼn liturgiese verering van die Engele word gevind in die Koorgebed van die Toewyding van die Aartsengel Migaelkerk in die Via Salaria in Rome – dié fees is altyd op die 29ste September gevier. Die oudste nog bestaande Romeinse Sakramentarium, die sogenoemde Leonynse, verwys indirek na die engele as individuele en persoonlike bewakers.

29 September – Fees van die Aartsengele, Migael, Gabriël en Rafael

Die liturgiese verering van dié engele het in die Ooste ontstaan en teen die sesde eeu is die Aartsengel Migael ook in die Weste vereer. In die Christelike tradisie het engele egter van die vroegste eeue af ʼn baie besondere rol gespeel. Selfs voor die Christelike Tydperk, was engele intiem gemoeid met die aanbidding van God.