8 Oktober – St. Demetrius

Solank as wat die uitvoer van sy pligte nie met sy geloofsoortuiging gebots het nie kon Demetrius as 'n baie begaafde en bevoegde aanvoerder funksioneer. Toe die keiser egter die leërmag se hulp inroep met die vervolging van Salonika se Chrstenbevolking het hy geweier en sy eie Christenskap in die openaar bely. Die geskokte keiser het hom onmiddellik laat teregstel.

Advertisements

7 Oktober – Onse Liewe Vrou van die Rosekrans

Die liturgiese viering van hierdie dag vestig ons aandag op die oorweging van die geheimenisse van Christus, waarin die Maagd Maria ons voorgegaan het deur haar unieke verbondenheid met Onse Heiland se Menswording, asook sy Lyding en Sterwe en sy Glorievolle Verrysing vanuit die dood

6 Oktober – St. Bruno

In 1084 skenk Sint Hugo aan Bruno en sy groepie ernstige manne die wildernis van Chartreuse en maak al die regte vir hierdie verlate gebied aan hulle oor. Vol ywer en besiel met ʼn Goddelike vreugde het Bruno-hulle onmiddellik hul woud betrek en ʼn kapel omring met ʼn paar baie primitiewe selle gebou.

5 Oktober – St. Luigi Scrosoppi

... het Vr. Luigi en sy broer Carlo ʼn verband uitgeneem en ʼn huis gekoop wat hulle die Huis vir die Behoeftiges genoem het. Hier het hulle 'n tuiste gebied aan behoeftige jongmeisies.

5 Oktober – St. Faustina Kowalska

Op 5 Oktober 1938 sterf Sr. Faustina aan tering in Krakau – sy was maar 33 jaar oud. Terwyl sy gelewe het, was dit net haar owerstes en biegvader wat hoegenaamd bewus was van die wonderbaarlike gawes waarmee God haar geseën het. Haar medesusters was stomgeslaan toe hulle agterkom dat hulle al die jare saam met een van die grootste mistici van die twintigste eeu geleef het.

4 Oktober – St. Franciskus van Assisi

Min manne in die geskiedenis het die verbeelding van alle gelowiges en ook duisende nie-gelowiges so aangegryp soos hy. Sy nederigheid, sy liefde vir al God se skepsels reik deur die eeue en maak van hom een van die mees beminde heiliges wat die kerk van Christus nog ooit opgelewer het.

3 Oktober – St. Thomas van Hereford

Tydens die sogenaamde Oorlog van die Baronne neem hy die kant van die adel teen koning Hendrik III. Ná die neerlaag van koning Hendrik se magte by Lewes word hy op 22 Februarie 1265, benoem tot kanselier van Engeland. Sy sin vir geregtigheid en geestelike wysheid maak hom geliefd by vyand en vriend.

2 Oktober – Beskermengele

Die vroegste verwysing na ʼn liturgiese verering van die Engele word gevind in die Koorgebed van die Toewyding van die Aartsengel Migaelkerk in die Via Salaria in Rome – dié fees is altyd op die 29ste September gevier. Die oudste nog bestaande Romeinse Sakramentarium, die sogenoemde Leonynse, verwys indirek na die engele as individuele en persoonlike bewakers.

1 Oktober – St. Romanus Melodus

Toe hy wakker word en tydens die Goddelike Liturgie die kansel van die Kerk van die Geseënde Maagd bestyg, sing hy tot sy eie verbasing en die van sy gemeente die pragtige kotakion oor die geboorte van Christus wat nou nog in gebruik is.

1 Oktober – St. Thérèse van Lisieux

Dit is moontlik om klein te wees maak nie saak hoe ‘n hoë of verantwoordelike posisie ‘n mens in die samelewing beklee nie – klein-wees is ‘n ingesteldheid. ‘n Houding teenoor jouself en die lewe waarin jy absoluut op God aangewese is vir alles wat jy dink, doen of sê.

30 September – St. Sofia

Kort na haar aankoms in Rome word sy en haar drie dogters gearresteer. Hulle word verskriklik gemartel in 'n poging om hulle te dwing om hul geloof in Jesus Christus prys te gee.

30 September – St. Hieronymus

Sy omswerwinge bring hom uit by Antiogië, waar hy tot priester gewy is en waarvandaan hy later na Konstantinopel vertrek. Hy keer oplaas terug na Rome waar hy homself verdiep in die bestudering van die Heilige Skrif.

29 September – Fees van die Aartsengele, Migael, Gabriël en Rafael

Die liturgiese verering van dié engele het in die Ooste ontstaan en teen die sesde eeu is die Aartsengel Migael ook in die Weste vereer. In die Christelike tradisie het engele egter van die vroegste eeue af ʼn baie besondere rol gespeel. Selfs voor die Christelike Tydperk, was engele intiem gemoeid met die aanbidding van God.