16 Januarie – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Diegene onder eed wat werklik vooruit wil gaan in die weë van God, moet hulself onvoorwaardelik en met betrekking tot alles in die hande van hul owerstes plaas; en diegene wat nie onder ‘n eed lewe nie, moet hulself uit vrye wil aan ‘n geleerde en omsigtige biegvader onderwerp, wat hulle gehoorsaam as iemand deur God aangestel en wat hulle met die volste vertroue en in alle ootmoed moet inlig aangaande hul sielstoestand, en sonder wie se advies hulle geen besluite moet neem nie.  St. Filip Neri

Advertisements