1 Januarie – Maria, Moeder van God

Die Hoogfees van Maria, Moeder van God

In die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensiegebied word die Plegtigheid nie as ‘n verpligte fees- of kerkdag herdenk nie.

In sy ensikliek Marialis Cultis het pous Paulus VI die volgende oor hierdie plegtigheid te sê gehad: “Tydens hierdie feesviering, wat ooreenkomstig die antieke gebruik van die stad Rome op die 1ste Januarie gevier word, herdenk ons die rol wat Maria gespeel het in ons heilsgeskiedenis. Op hierdie dag vereer ons die heilige Moeder, veral haar besondere waardigheid want dit is deur haar dat ons waardig genoeg geag is om die Heer van die lewe te ontvang. Terselfdertyd is dit ‘n gepaste geleentheid vir ons om opnuut die nuutgebore Vredevors te aanbid.”

Die oorsprong van hierdie plegtigheid gaan terug na die vyfde eeu toe dit op die Sondag voor Kersfees geval het. Selfs voordat pous Sergius vier Maria-feeste (die Geboorte van Maria, die Aankondiging, die Reiniging en die Hemelopneming) in die sewende eeu ingevoer het, was die oktaafdag van Kersfees (d.w.s. die agste dag ná Kersfees) aan die Moederskap van Maria gewy. In die agtiende eeu het daar ʼn populêre beweging in Portugal ontstaan wat klem gelê het op die viering van die Moederskap van Maria. In moderne tye is dié viering saamgevoeg by dié plegtigheid van 1 Januarie, wat dan ook sommer die ou heidense Romeinse fees van Janus aan die begin van ʼn nuwe jaar in ʼn Christelike viering omskep het. Die Griekse titel ‘Theotokos’ oftewel ‘Moeder van God’ dateer uit die derde eeu en is nog altyd gebruik as ‘n teologiese hoeksteen in dit wat die Kerk oor die Menswording van Christus geleer het. Tydens die Konsilie van Efese in 431 het die Konsilievaders dit dan ook vasgelê as deel van die ortodokse katolieke geloof. Die geskiedenis het gewys dat enige afskaling of negering van Maria se Moederskap ook tot ‘n afskaling en afwatering van mense se geloof in die Menswording van Christus lei. Maria is die moeder van die Vredevors en op hierdie eerste dag van die nuwe jaar is wêreldvrede ‘n belangrike gebedsintensie.

Advertisements