19 Desember – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

As ‘n siel homself net van daaglikse sonde kon weerhou, sou die enigste pyn wat so ‘n siel kon ondervind wees om deur hierdie lewe van Gods aangesig geskei te wees, want só naarstigtlik sou so ‘n siel na eenwording met God smag.  St. Filip Neri

Advertisements