15 Desember – Salige Antonius Grassi

Salige Antonius Grassi, priester

Antonius is op 13 November 1592 in Fermo, Italië, gebore. Hy het in ʼn diep gelowige gesin grootgeword en was van kleinsaf in noue kontak met die priesters van die Fermo Oratorium. Hy sluit in 1609 by die Oratorium aan en het die res van sy lewe in dié Kongregasie deurgebring.

Sy lewe was een van self-afsterwing en daar word gesê dat hy net so min geëet het as wat hy geslaap het. Hy was ʼn biegvader by uitstek en het ten minste vyf ure elke dag in die biegkamer deurgebring. In 1625 gaan hy op ‘n pelgrimstog na Rome om dié plekke te besoek wat na aan St. Filip Neri se hart was. St. Filip is maar kort tevore in 1622 tot heilige verklaar en daar was nog baie mense in Rome wat hom persoonlik geken het. By sy terugkeer het Salige Antonius hom nog meer as tevore daarop toegespits om ʼn heilige soos St. Filip te word. In 1635 is hy tot provoos van die Oratorium verkies. Hy sou hierdie amp tot en met sy dood beklee (hy is altesaam 12 keer tot provoos verkies). In troue navolging van St. Filip het hy feitlik nooit bevele gegee nie en tog is sy wense altyd deur sy medebroeders in die Oratorium uitgevoer. As provoos het hy bekend en bemind geraak en onder sy leiding sou die Oratorium in Fermo ʼn leerskool vir heiligheid word.

Advertisements