7 Oktober – Onse Liewe Vrou van die Rosekrans

Onse Liewe Vrou van die Rosekrans, Herdenking

Hierdie herdenking is deur Pous Paulus V ingevoer en vasgestel op die datum waarop die Seeslag van Lepanto plaasgevind het, naamlik 7 Oktober 1571. Dit is ‘n gevestigde en aanvaarde tradisie dat dié grootse oorwinning vir die Christendom te danke was aan die voorspraak wat verkry is deur die ernstige bid van die Rosekransgebed. Reusagtige Rosekransprosessies was in die dae net voor en na dié seeslag ‘n algemene gesig in die strate van baie stede. Die liturgiese viering van hierdie dag vestig ons aandag op die oorweging van die geheimenisse van Christus, waarin die Maagd Maria ons voorgegaan het deur haar unieke verbondenheid met Onse Heiland se Menswording, asook sy Lyding en Sterwe en sy Glorievolle Verrysing vanuit die dood

 

Advertisements