5 Oktober – St. Faustina Kowalska

St. Faustina Kowalska, apostel van die Goddelike Barmhartigheid

Maria Faustina Kowalska is op die 25ste Augustus, 1905 in Glogowiec in Pole gebore (haar doopnaam was Helena). Haar ouers was eenvoudige en armoedige kleinboere en sy was die derde kind uit ʼn totaal van tien kinders. Die klein Helena se kinderjare was hard. Alhoewel dit haar hartsbegeerte was om ‘n non te word, het haar ouers geweier en moes sy op die ouderdom van 16 noodgedwonge die skool verlaat en as huisbediende gaan werk om haar familie te help.

Van ʼn jong ouderdom af was sy diep godsdienstig en het sy ʼn groot liefde vir haar Skepper en sy skepsels gekoester. Sodra sy die ouderdom bereik het waarop sy vir haarself besluite kon neem tree sy tot die religieuse lewe toe. Op die 1ste Augustus, 1925 sluit sy aan by die Kongregasie van die Susters van Onse Liewe Vrou van die lydende Christus. Nou neem sy die naam Sr. Maria-Faustina van die Allerheiligste Sakrament. Sy sou om die beurt in dié kongregasie se kloosters in Krakau, Plock en Wilnius as kok, tuinier en portier werk. Op die oog af was daar niks besonders omtrent haar nie – sy was ‘n gewone beskeie en nederige non wat geheel en al deel uitgemaak het van die reëlmatige kloosterlewe. Tog was Sr. Faustina in werklikheid ʼn mistikus van die hoogste graad. Aan haar het God die grootsheid van sy genade geopenbaar. Hierdie diep geheimenis van God se Barmhartigheid het die basis gevorm van haar spiritualiteit en alledaagse lewe. Haar lewe was een groot proses van kennismaking met en bepeinsing van God se genade. Hierdeur het sy ʼn byna kinderlike geloof en vertroue in God ontwikkel.

Die innerlike lewe van hierdie onopsigtelike jong non was gevul met buitengewone gawes. Haar lewende verhouding met God het gestalte gekry deur die visioene en openbaringe wat haar te beurt geval het. Alles wat met haar gebeur het, het sy op versoek van die Here Jesus en haar biegvaders in haar dagboek neergeskryf. Mettertyd sou dié dagboek ‘n lywige 600 bladsye vul en uiteindelik die Handleiding tot die Goddelike Barmhartigheid word. Op 22 Februarie 1931 het Christus aan haar verskyn. Hy was in wit geklee en het haar opdrag gee om sy barmhartigheid oor die hele wêreld te verkondig. Hierna sou haar eie lewe ‘n lewende navolging van Christus s’n word. Die openbaring van die afbeelding van die Goddelike Barmhartigheid met die inskripsie: Jesus ek vertrou op U, en die viering van die eerste Sondag ná Paasfees as spesiaal toegewy aan die Goddelike Barmhartigheid, sou die apostolaat van Sr. Faustina se lewe word. In ʼn wêreld wat al hoe meer deur selfsug gekenmerk word, het hierdie nuwe vorm van devosie: die Goddelike Barmhartigheid, die mens se rol en verhouding met sy Skepper weer in die korrekte perspektief gestel.

Op 5 Oktober 1938 sterf Sr. Faustina aan tering in Krakau – sy was maar 33 jaar oud. Terwyl sy gelewe het, was dit net haar owerstes en biegvader wat hoegenaamd bewus was van die wonderbaarlike gawes waarmee God haar geseën het. Haar medesusters was stomgeslaan toe hulle agterkom dat hulle al die jare saam met een van die grootste mistici van die twintigste eeu geleef het. In haar dagboek het sy soos volg geskryf: ‘Ek is daarvan oortuig dat my missie nie met my dood sal eindig nie – dis juis wanneer dit sal begin. O julle twyfelaars, ek sal vir julle die sluiers ooptrek sodat julle die hemel sal aanskou en oortuig wees van God se goedheid’ (Dagboek 281). Op 18 April is Faustina tot salige verklaar en in 2002 is sy deur pous Johannes Paulus II tot heilige verklaar. Die Goddelike Barmhartigheid beweging in die Kerk het al die lewens van miljoene mense aangeraak en ‘n nuwe impetus aan spiritualiteit in die nuwe millennium gegee.

 

Advertisements