30 September – St. Sofia

St. Sofia, martelares

Sofia (ook bekend as Sofia van Rome) is in die eerste eeu gebore, waarskynlik in Milaan. Daar is nie veel oor haar lewe bekend nie, maar sy was ‘n groot figuur onder die vroeë Christene van Italië. Sy was getroud met ‘n ryk man vanuit Milaan en hulle het drie dogters gehad: Fides, Spes en Caritas (geloof hoop en liefde). Ná die dood van haar man het sy al hul besittings verkoop en na Rome gegaan om die Kerk daar te help. 

Die Romeinse kerk moes swaar vervolgings onder Keiser Hadrianus verduur. Kort na haar aankoms in Rome word sy en haar drie dogters gearresteer. Hulle word verskriklik gemartel in ‘n poging om hulle te dwing om hul geloof in Jesus Christus prys te gee. Sofia en haar drie dogters hou egter onwrikbaar vas aan hul Christelike geloof. Nadat haar drie dogters voor haar oë doodgemaak is, word Sofia drie dae later onthoof. Sy sterf op die 30ste September in die jaar 125. Tradisioneel is St. Sofia beskou as die beskermheilige van weduwees. Haar voorspraak word veral ingeroep teen angs en nood.

 

 

Advertisements