30 September – St. Hieronymus

St. Hieronymus, priester en kerkleraar

Hieronymus is omstreeks 340 te Stridon in Dalmasië gebore. Alhoewel sy agtergrond Christelik was, wil dit voorkom asof hy eers as jongman tot ʼn geestelike inkering gekom het. Tydens sy studies in Rome is hy daar gedoop. Hy had ʼn aanvoeling vir tale en was vlot in Latyn en Grieks. In sy verlange na ʼn asketiese lewe gaan hy op dertigjarige ouderdom na Sirië om as kluisenaar in die woestyn te leef. Sy omswerwinge bring hom uit by Antiogië, waar hy tot priester gewy is en waarvandaan hy later na Konstantinopel vertrek. Hy keer oplaas terug na Rome waar hy homself verdiep in die bestudering van die Heilige Skrif.

Om hom vergader weldra ʼn groep hoë Christelike dames wat sy geestelike leiding volg. Pous Damasus stel hom aan as sy sekretaris en dit is in dié hoedanigheid dat hy gevra word om ʼn betroubare Latynse vertaling van die Nuwe Testament te doen. Na die oorlye van Damasus gaan Sint Hieronymus na Bethlehem in die Heilige Land waar hy ʼn Latynse klooster stig. Hier bemeester hy Hebreeus sodat hy ook ʼn getroue Latynse vertaling van die Ou Testament kon voortbring. Hy is onderhou deur die welaf weduwee Paula wat hom van Rome gevolg het, en ʼn nonneklooster naby sy verblyf opgerig het. Sint Hieronymus was ʼn Kerkgeleerde van formaat en alhoewel hy blykbaar maar ʼn redelike ontvlambare humeur gehad het, was sy liefde vir Christus eenvoudig en opreg. Selfs sy vele vyande moes sy diepe geestelikheid bewonder. Hy word sedert sy dood in 402 as ‘n Heilige vereer. Sy vertalings en sy bydrae tot die uitleg van die Bybel en die Christelike lektuur is werklik besielend en vandag nog van die allergrootste belang.

 

Advertisements