29 September – Fees van die Aartsengele, Migael, Gabriël en Rafael

Fees van die Aartsengele, Migael, Gabriël en Rafael

In die Heilige Skrif word hierdie drie engele by name aangedui as synde belas met ‘n besondere opdrag met betrekking tot die heil van alle mense. Van ouds af staan dié drie dan ook as Aartsengele bekend. Die liturgiese verering van dié engele het in die Ooste ontstaan en teen die sesde eeu is die Aartsengel Migael ook in die Weste vereer. In die Christelike tradisie het engele egter van die vroegste eeue af ʼn baie besondere rol gespeel. Selfs voor die Christelike Tydperk, was engele intiem gemoeid met die aanbidding van God.

Vandag se viering was oorspronklik die dag waarop die Basiliek van Sint Migael op die Via Salaria in Rome ingewy is. Die volgende verkorte uittreksel uit ‘n homilie van Pous St. Gregorius som die basiese Christelike geloof oor die engele goed op: ‘Ons moet besef dat die woord ‘engel’ die betiteling van ‘n amp is en nie op die aard van ‘n geestelike wese dui nie. Hierdie hemelse wesens is alleenlik ‘engele’ wanneer hulle as ‘boodskappers’ of ‘engele’ optree. Diegene wat baie belangrike boodskappe dra word ‘aartsengele’ genoem. Die engel wat die grootste nuus van alle tye aan die Maagd Maria moes oordra was dus ‘n aartsengel – die aartsengel Gabriël, wat tot die hoogste rang van hemelse wesens behoort. Engele beskik dikwels oor persoonlike name, wat ons ‘n aanduiding van hul besonderse krag en tipe werk gee. Hul name dui dus op hul bediening: Migael beteken ‘Hy wat soos God is’, Gabriël beteken ‘Sterkte of Krag van God’ en Rafael beteken ‘Die genesing van God’. Wanneer daar ‘n magtige daad gedoen moet word dan word die aartsengel Migael gestuur sodat ons deur sy optrede en naam kan weet dat dit God is wat die eintlike daad doen. Die aartsengel Gabriël het die geboorte van Jesus aan die wêreld kom bekend maak – Jesus wat die krag van God op ‘n besonderse wyse sou openbaar. Die aartsengel Rafael het vir Tobias van blindheid genees en so God se genesende werking in die skepping geopenbaar.’

 

Advertisements