28 September – St. Wenzel

St. Wenzel, martelaar

Wenzel is omstreeks 907 in Boheme gebore. Hy is deur sy diepgelowige ouma in die Christelike geloof opgevoed. In ongeveer 925 terwyl hy maar nog ʼn tiener was, word hy Hertog van Boheme. Hy wy homself toe aan die opheffing van sy volk, beide op ʼn geestelike en materiële vlak. Sint Wenzel wil die hele Boheme gekersten hê, maar ondervind groot teenkanting, selfs vanuit sy eie familie. Dit blyk dat tot sy eie moeder vreeslik teen die Christene gekant was.

Op die 28ste September 935 word hy op ‘n verraderlike wyse deur sy eie broer Boleslav en ʼn groep heidene vermoor. Onmiddellik het die volk hom as ʼn martelaar begin vereer. Dit is eienaardig dat dit sy broer en moordenaar Boleslav was, wat ‘n skryn vir sy liggaam gebou het. Vandag word hy vereer as die Beskermheilige van Boheme. Die meeste inligting wat ons oor hom besit is afkomstig vanuit ʼn anonieme geskrif Die Lewe en Lyding van Sint Wenzel, wat uit die dertiende eeu dateer

 

Advertisements