27 September – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

‘n Mens se lewensstand mal allerhande uiterlike eerbetoon vereis, maar  dit kan nog met beskeidenheid geskied.  St. Filip Neri

Advertisements