25 September – St. Niklaas van Flüe

St. Niklaas van Flüe, kluisenaar

Hierdie beminde Switserse heilige is in 1417 in Flüeli op die familieplaas naby Sachseln in die omgewing van die Lucernmeer gebore. Niklaas was ʼn plaasboer maar speel ook ʼn prominente rol in landsake van sy gebied. Hy dien as soldaat in die oorloë teen Zürich (1440/1444) en tydens die veldtog na Thurgau. Hy was van kleins af ʼn diep godvresende mens en dit was in die laasgenoemde veldtog dat hy ʼn standpunt teen onreg en geweld moes inneem. Deur sy toedoen verhoed hy die vernietiging van die nonneklooster van Diessenhofen deur sy eie Switserse magte wat teen die Oostenrykers geveg het.

In 1460 trou hy met Dorothea Wisz uit Oberwilen, wat hom tien kinders sou baar. Hy word ʼn suksesvolle plaasboer en dien ook as landsraad en regter. St. Niklaas se fokus was egter nie op aardse roem en prestige nie – sy betrokkenheid by die sogenoemde Gottesfreunde het gegroei – hierdie was ʼn beweging van mense wat God deur hul daaglikse lewens wou dien. Niklaas se betrokkenheid by landsake en die bestuur van sy dorp het hom keer op keer in konflik met korrupsie en die kortsigtige en selfsugtige optrede van sekere amptenare gebring. Dit het meegebring dat Niklaas in 1465 uit protes teen die onregverdige besluit van die plaaslike hof uit die openbare lewe getree en sy ampte neergelê het.

Op 16 Oktober 1467 gee hy uiteindelik in aan die drang om hom geheel en al aan God toe te wy. Met die toestemming van sy vrou en ondersteuning van sy kinders trek hy homself as kluisenaar terug in die dal van Lis by Basel. Aanvanklik was sy landsgenote heel verontwaardig oor sy besluit en het hy hierdeur hul respek verloor. St. Niklaas het hom geensins gesteur aan wat mense gesê het nie en in sy kluisenary by Ranft, naby sy tuiste, sou hy as Br. Klaus groei in heiligheid. Sy goedheid en wysheid het van sy nederige hut ‘n bedevaartoord gemaak. Onder sy besoekers het die belangrikste staatsmanne en hoogste kerklui van sy tyd getel.

Merkwaardig was die feit dat St. Niklaas vir by die twintig jaar geen voedsel, behalwe Heilige Kommunie, oor sy lippe toegelaat het nie. Teen die einde van sy lewe speel hy ‘n baie belangrike rol in een van die deurslaggewende gebeurtenisse in die geskiedenis van Switserland. Oorlog het gedreig tussen die landelike en stedelike kantons. St. Niklaas, ‘n man wat nie kon lees of skryf nie, tree as bemiddelaar op. Die situasie was baie gespanne en kompleks. St. Niklaas se oplossing stel egter bo alle verwagting almal tevrede. Hierdie Verdrag van Stans in 1481 was die geboorte van die moderne Switserland. St. Niklaas sterf op 21 Maart 1487 met sy vrou en kinders by sy bed. Hy is in 1669 tot salige verklaar en in 1947 heilig verklaar. St. Niklaas word vereer as die beskermheilige van Switserland.

Advertisements