21 September – St. Matteus

St. Matteus, apostel en evangelis

Fees

Matteus word tradisioneel geïdentifiseer met Levi, die seun van Alfeus. Hy was ʼn tollenaar, oftewel belastingopnemer, wat Jesus geroep het om Hom te volg. In daardie tyd was tollenaars deur die Jode as volksverraaiers beskou omdat hulle meelopers van die gehate Romeinse owerhede was. Hulle was verag en enige kontak met hulle is ten sterkste afgekeur. Die Fariseërs het hulle sommer meer as ‘sondaars’ geklassifiseer. Dit was deur baie as ‘n groot skandaal beskou dat Jesus sy vriendskap aan sulke mense gegee en selfs by hulle aan huis gegaan het. Jesus se antwoord aan hierdie mense was: “Dié wat gesond is, het nie ʼn dokter nodig nie, maar dié wat siek is” (Matteus 9:12). Die vroegste Kerkskrywers dui hom aan as die skrywer van ʼn Evangelie in Aramees, wat ons vandag as die eerste Evangelie in ons Nuwe Testament aanvaar. Volgens oorlewering het hy die Evangelie in die lande oos van die Persiese Golf gaan verkondig waar hy ʼn martelaarsdood gesterf het.

Advertisements