19 September – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Die persoon wat voel dat hy deur hebsug verdorwe is moet homself liewerste tot die uitdeel van aalmoese wend as oordrewe pligsbetragting met betrekking tot vas en selfonthouding.  St. Filip Neri

Advertisements