18 September – Gesegdes en Spreuke van St. Filip Neri

Deur aalmoese aan die armes uit te deel moet ons as bedienaars van God se Voorsienigheid optree.  St. Filip Neri

Advertisements