4 September – Salige Dina Belanger

Salige Dina Belanger, kloosterling

Dina Belanger is op 30 April 1897 in Quebec in Kanada gebore. Sy was ‘n besonderse begaafde kind wat veral ‘n spesiale talent vir musiek gehad het. Op sesjarige ouderdom begin sy haar skoolopleiding aan die plaaslike kerkskool van St. Rochus. By haar ouers het sy die waarde van gebed geleer en dit het gou geblyk dat die groot passie van haar lewe – selfs groter as haar uitsonderlike musikale gawes – Jesus Christus was. Ná haar skoolopleiding het sy in 1916 haar musiekstudies voortgesit aan die Konservatorium van New York.

In 1918 keer sy terug na Kanada en begin sy om as konsert pianis op te tree. Sy wou egter geen profyt uit aar musikale talente maak nie en het daarop aangedring dat die opbrengs van haar konserte aan liefdadigheid geskenk word. Op die 11de Augustus, 1921 tree sy in by die novisiaat van die Kongregasie van Jesus en Maria in Sillery, Quebec. Sy neem as haar religieuse naam dié van Marie de Sainte Cecile de Rome omdat sy as pianis ‘n groot geneentheid gekoester het teenoor St. Cecilia, die Beskermheilige van musici. Op die 15de Augustus lê sy haar tydelike religieuse geloftes af en op dieselfde dag in 1928 lê sy finaal haar ewige geloftes af. As religieuse suster het sy voortgegaan om klavierklasse aan kinders en jongmense te gee. Alreeds in 1924 het sy begin om haar lewensverhaal neer te skryf – haar uiteindelike outobiografie sou ‘n merkwaardige boek word waarin die uitleef van haar Godgegewe talent en haar roeping as religieuse susters ‘n wonderlike eenheid vorm.Sy het veral ‘n besonderse toewyding tot die Allerheiligste Hart van Jesus gehad en haar langdurige bepeinsing oor God se barmhartigheid het daartoe gelei dat sy met visioene geseën is.

Salige Dina het dikwels van Jesus se Eucharistiese Hart gepraat omdat sy die belangrikheid van die Heilige Eucharistie as die volmaakte genade-oomblik in haar eie lewe ervaar het. Jesus het aan Dina die krag geopenbaar wat daar in die bid van ‘n Heilige Uur te vinde is. So ‘n Heilige Uur het sy dan veral daaraan gewy om vir ‘n spesifieke persoon in te tree en deur haar eie lewe probeer vergoed vir dit wat daar in dié betrokke persoon se lewe kortkom. In een van haar visioene het die Here Jesus haar ‘n menigte siele getoon wat letterlik op die afgrond van die hel gelewe het. Nadat sy ‘n Heilige Uur van reparasie vir dié siele gedoen het, is sy weer met ‘n visioen geseën waarin sy dieselfde siele gesien het, maar nou veilig in die hart van God. Hierdie besondere gawe van voorspraak was Salige Dina se eiesoortige apostolaat. By ‘n ander geleentheid is sy die volgende deur haar Heiland meegedeel: ‘As mense maar net kon begryp oor watter Skat hulle in die Heilige Eucharistie beskik. Ons sou letterlik al die tabernakels in ons kerke moes versterk en toesluit soos die skares dag en nag sou toestroom om dié Brood van die Engele te kom nuttig.’ Salige Dina sterf op die 4de September, 1929. Haar kort lewe het egter aangehou om mense te inspireer en kort voor lank was daar berigte van wonderwerke wat deur haar voorspraak plaasgevind het. In 1939 is die Bisdomlike Proses begin waarby ondersoek ingestel is na die lewe van hierdie nederige suster. Op 13 Mei 1989 is Dina eerbiedwaardig verklaar en op 20 Maart 1993 tot salige van die Kerk.

 

Advertisements