2 September – St. Willem van Roskilde

St. Willem van Roskilde, biskop

Willem was ‘n Angel-Saksiese priester wat hofkapelaan was vir koning Knoet (1016-1035), die destydse Deense regeerder van Engeland en Denemarke. Op besoek aan Denemarke is hy diep geskok deur die onkunde en bygeloof onder die bevolking, alhoewel dié geweste al ‘n geruime tyd as Christelike land beskou is. St. Willem besluit om in Denemarke agter te bly en die bevolking opnuut te kersten. Hy word uiteindelik biskop van Roskilde in die Deense provinsie Seeland. Sy vriendskap met Knoet se opvolger, Swen Estridsen was opreg maar stormagtig. Alhoewel Swen vir St. Willem as raadgewer gebruik het en baie gedoen het om die posisie van die Kerk in sy koninkryk te bevorder was Swen se persoonlike lewe nie sonder blaam nie en moes St. Willem hom by meer as een geleentheid aanspreek.

Toe koning Swen met sy eie stiefdogter in die huwelik tree het St. Willem dit verbied en geweier om die koning Heilige Kommunie te laat ontvang. Daarop het die koning die volgende Sondag met ‘n groep swaar gewapende mans na die katedraal gegaan, waar biskop Willem, met sy kruisstaf in sy hand hul pad by die deur van die kerk versper het. Toe die koning daarop aandring om binnegelaat te word en sy soldate opdrag gee om hul swaarde te trek het St. Willem voor hulle gaan kniel en gesê dat hulle hom eers sou moes doodmaak voordat hy hulle sou toelaat om in so ‘n sondige toestand die huis van die Here binne te gaan. Koning Swen het hom om vergifnis gesmeek en eers die Sakrament van die Versoening aangevra voordat hy weer die Heilige Mis bygewoon het. Ná die konfrontasie is die vriendskap tussen die koning en sy biskop eintlik versterk. Ten spyte van hul verskillende geaardhede en verskille was koning Swen en biskop Willem baie lief vir mekaar en het Denemarke onder hul leiding floreer. Koning Swen sterf in die jaar 1070 en is aanvanklik in die abdy van Ringsted begrawe. In die jaar 1076 het St. Willem egter die koning se stoflike oorskot laat oorplaas na sy eie katedraal in Roskilde. Die bejaarde en bewoë biskop het sy ou maat se kis voor die katedraal ingewag en toe die stoet daar aankom skielik beswyk. Hulle is dus albei saam in Roskilde katedraal begrawe.

 

Advertisements