25 Augustus – St. Josef Calasanz

St. Josef Calasanz, priester

Josef is in 1556 in Aragon in Spanje gebore. Sy ouers was redelik welaf en gesiene mense. Hy was in sy dertigs toe hy priester gewy is. In 1592 reis hy na Rome waar hy ‘n kongregasie van Ordegeestelikes stig wat hulself daarop toegespits het om gratis onderrig aan behoeftige kinders te verskaf. Hul eerste “gratis” skool is in Rome opgerig. Dié kongregasie het ook as die Piariste bekend gestaan en binnekort was hulle oor die hele Italië en Duitsland versprei. Ongelukkig het hul fenomenale sukses hulle baie vyande besorg. In 1646 is Sint Josef Calasanz se kongregasie deur die Pous ontbind. Sint Josef self is in 1648 oorlede. Hy was ‘n man wat dikwels met Job vergelyk is, as gevolg van die teenstrydighede en vervolgings wat hy moes verduur.

 

 

 

Advertisements