24 Augustus – St. Bartolomeüs

St. Bartolomeüs, apostel

Fees

Bartholomeüs was afkomstig uit Kana. Deur die tussenkoms van die apostel Filippus ontmoet hy Jesus. Hy was een van die twaalf apostels en daar word slegs na hom in die Sinoptiese Evangelies (Markus 3:18, Lukas 6:14 en Matteus 10:3);  asook in Handelinge (1:13) verwys. Sy naam is ‘n patroniem oftewel familienaam, wat ‘seun van Tolomeüs’ beteken. Dus is dit moontlik dat hy wel ‘n ander eienaam gehad het. Hy word partykeer met Nataniël (Johannes 1:45-51;  21:2) geïdentifiseer.

Volgens die Kerkvader Eusebius het Pantaenus van Alexandrië, toe hy Indië tussen 150 nC. en 200 nC. besoek het, ‘n Evangelie volgens Matteus daar gevind wat luidens oorlewering daar gelos is deur Bartelomeüs, een van die Apostels. Dit het geboorte geskenk aan die baie ou oorlewering het hy na Christus se Hemelvaart die evangelie in Indië gaan verkondig het. Tradisioneel word daar geglo dat hy ‘n marteldood gesterf het in Albanopolis in Armenië, waar daar gesê word dat hy lewendig ontvel is.

 

Advertisements