Die Afrikaanse Taal Pastorale Streek van die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie

Die Afrikaanse Taal Pastorale Streek is ‘n liggaam van die Suider-Afrikaaanse Katolieke Biskoppe Konferensie bemoeid met Afrikaans in die Katolieke Kerk.

Dit behels onder andere die verskaffing van amptelike Afrikaanse vertalings asook nuwe konsepte van kerkdokumente, geskrifte, pastorale briewe, litrugiese boeke, kategetiese materiaal, geestelike en pastorale leesstof ens. soos en wanneer die bogenoemde benodig word in of gedrukte of elektroniese formaat.

Advertisements